top of page
Faglig utvikling

I akademiske kretser vet man at dersom man får et nytt studiepoeng, så kalles dette for faglig utvikling. 

I yrkesfaglige kretser vet man at dersom man diskuterer fag med en kollega, så kalles dette for faglig utvikling. 

På våre fire årlige fagsamlinger diskuterer vi med hverandre, og vi har som regel 3-4 foredragsholdere hver gang som snakker om aktuelle ting.

Byggfaglig utvikling Takstmann

Det kan være brannvern, nye eller gamle byggeforskrifter, lovlighetsmangler, våtromsproblematikk, eller annet stoff som gjør at vi utvikler oss. I tillegg kjøres det nettbaserte kurs på Mesterskolen flere ganger i året. 

På nettforumet vårt diskuteres det fag hver eneste dag. Her kan du diskutere eller bare lese hva andre diskuterer. 

bottom of page