Generelt om kurset – Påmelding

Emnene tar for seg teori knyttet til Boligtilstandsrapport™ i henhold til NS 3600, boligtaksering og aktuelle juridiske emner. Sentrale begrep som arealmåling og  verdisetting er en del av kurset.

Løpende opptak

Sted: Nettbasert

Innhold i kurset:

 • Dokumentasjon
 • Arealmåling
 • Rapportskriving
 • Tekniske forskrifter
 • Teknisk verdi
 • Jus: ulovfestet profesjonsansvar og aktuelle lover.
 • Taksering
 • El.kontroll
 • Radon
 • Bygningsbiologiske skader.
 • Miljø
 • Veiledning på nett tilgjengelig en gang i uka.
 • I forbindelse med eksamen foregår en praktisk gjennomføring av tilstandsanalyse i nærheten av ditt hjemsted.

Etter endt kurs kan du utføre:
* Boligtilstandsrapport™
* Eierskifterapport™
* Verdi og lånetakst

 Nytt kurs starter: Første mandag i hver måned

Omfang og organisering: Ett semester med nettbasert kurs

Organisering  Kurset er organisert som et nettbasert kurs. Kurs i Boligtilstandsrapport™ har som mål å gi en innføring i teknisk tilstandsanalyse av boliger, i tillegg til vanlig taksering av boliger. Det blir lagt vekt på arealmåling, tekniske forskrifter og jus.

Optakskrav: Byggmester  og betalt årlig avgift i mesterbrevnemnda

På Mesterbrev.no kan du sjekke om du har rett til å benytte mesterbrevet.

Påmelding

Pris for kurs: kr. 42 600.-

Klasserom på nett  Studiet har sitt eget klasserom på nett. Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om alt som skjer i klassen din. Her finnes oppslagstavler og chat hvor du kan ha kontakt med medstudentene og faglig ansvarlig. Her vil du også finne undervisningsopplegg, delprøver og eksamen. Er du byggmester, så har du den bakgrunnen som kreves.

Kontakt support@mesterskolen.no

Veien videre Kurs i skadetaksering.

Les mer om takstmann utdanning og hvordan bli takstmann.