Å utføre tilstandsanalyse ved omsetning av bolig er ingen akademisk oppgave.

Skal man utføre denne tilstandsanalysen må man ha erfaring fra restaurering, reparasjoner og oppføring av boliger. Det finnes bøker som kan gi grunnleggende forståelse, men ingen bok kan erstatte denne erfaringen.

For å kunne benytte Boligtilstandsrapport™ må man i tillegg ha kurs i:

 • Dokumentasjon
 • Arealmåling
 • Rapportskriving
 • Tekniske forskrifter
 • Teknisk verdi
 • Ulovfestet profesjonsansvar og aktuelle lover.
 • Taksering
 • El.kontroll
 • Radon
 • Bygningsbiologiske skader.
 • Miljø

Dette finner du mer om på BMTF.no