Markedet etterspør byggmestere som kan utføre skadetaksering.
Mesterskolens nettbaserte klasserom tilbyr nå skadetaksering på internett. For mange byggmestere er nettbasert undervisning viktig i en ellers travel hverdag.

Innhold:
• Innføring i NS 3600
• Etikk
• Jus og forsikringsvilkår
• Fukt
• Skadegjørere, bygningsbiologiske skader og Radon
• Dokumentasjon
• Rapportverktøy
Veiledning på nett tilgjengelig en gang i uka.
I forbindelse med eksamen foregår en praktisk gjennomføring av bolig i nærheten av ditt hjemsted.

 

Opptakskrav: Byggmester
Påmelding
Nytt kurs starter: Første mandag i hver måned

Omfang og organisering: 6 uker – Nettbasert
Pris: kr. 14 800.-

Klasserom på nett Studiet har sitt eget klasserom på nett. Her vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om alt som skjer i klassen din. Her finnes oppslagstavler og chatt hvor du kan ha kontakt med medstudentene og faglig ansvarlig. Her vil du også finne undervisningsopplegg, delprøver og eksamen.